Talo

Rakenna talo takuuvarmasti vankalle pohjalle tontin maaperä huomioiden. Sepelit pitävät rakenteet kuivina.

Kiviaines maaperästä riippuen

Nykyään rakennuspaikan valintaa ohjaa usein maaperän sijaan kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. Tarvittavan kiviaineksen määrän ja laadun määrää tontin maaperä sekä aineksen kerrospaksuus. Maaperän perustamisolosuhteet selvitetään rakennuspaikan pohjatutkimuksella.

Routiva vai routimaton maa?

Parhaassa tapauksessa tontilta kaivetaan pintamaat pois ja tehdään täytöt muutamalla murske- ja sepelikuormalla. Routivan maaperän tapauksessa joudutaan talon pohja kaivamaan syvemmälle. Alkutäyttö tehdään routimattomalla, karkealla kalliomurskeella (0-90 mm), jonka päälle tulee kantava- (0-56…0-31 mm) sekä sepelikerros (5-16, 5-31 tai 16-31 mm) pohjatutkimuksen perusteella laaditun perustussuunnitelman mukaisesti. Talon sokkelin sisätäyttö tehdään yleisimmin, kerrospaksuudesta riippuen, joko pestyllä tai pesemättömällä kapillaarikatkosepelillä (5-16 mm).

Salaoja suojaa kosteudelta

Talon perustusten ulkopuolelle tehdään salaojat suojamaan rakenteita kosteudelta.  Salaojakaivantoon sekä salaojaputkien ympärille käytetään salaojasepeliä, pääsääntöisesti raekokona 5–16 mm. Sepeli päästää veden läpi hyvin, mutta suodattaa lehdet ja roskat.

Seepsulan tuotevalikoima talon rakentajalle

Murskeet

Pohjakerrosmurske tien tai rakennuksen jakavaan kerrokseen.

Pohjakerrosmurske tien tai rakennuksen jakavaan kerrokseen.

Rakennuksen, tien, piha-alueen, pysäköintialueen jakavaan sekä kantavaan rakennekerrokseen.

Helposti levitettävä murske rakennuksen, tien, piha-alueen, pysäköintialueen kantavaan rakennekerrokseen.

Pintakerrosmateriaali: pihatiet, pysäköintialueet. Sorateiden pintakulutuskerros.

Pintakerrosmateriaali: pihatiet, -polut, -kulkuväylät, pysäköintialueet. Sorateiden pintakulutuskerros.

Pintakerrosmateriaali: pihatiet, -polut, -kulkuväylät, pysäköintialueet.

Pintakerrosmateriaali: pihatiet, -polut, -kulkuväylät, pysäköintialueet. Pihakivien asennuskerros

Yleispäällyste.

Sepelit

Erittäin hyvin vettä läpäisevä sepeli salaojakerrokseen, rakennuksen perusmuuria vasten kuivatukseen.

Hyvin vettä läpäisevä sepeli salaojakerrokseen, rakennuksen perusmuuria vasten kuivatukseen.

Hyvin vettä läpäisevä ja suodattava sepeli salaojakerrokseen, rakennuksen perusmuuria vasten kuivatukseen. Voidaan myös käyttää pihalla pintakerroksen verhoiluun, siitä ei kulkeudu hienoainesta sisälle.

Kapillaarikatkosepeli, josta hienoaines on poistettu seulonnan lisäksi myös vedellä, märkäseulonnalla. Käytetään rakennuksen sisäpuolisissa täytöissä katkaisemaan kosteuden kapillaarisen nousun maasta rakenteisiin.

Sorat ja hiekat

Käytetään suodatin- ja eristyskerroksissa sekä erilaisissa täytöissä, missä ei saa olla isoja kiviä. Soveltuu myös putkien ja kaivojen ympärystäyttöihin.

Märkäseulottua hiekkaa 0,1–1 mm käytetään nurmikoiden kasvualustoissa kasvun parantamiseksi, sekä keväällä nopeuttamaan lumien sulamista. Se sopii erinomaisesti käytettäväksi myös rantahiekkana sekä beach volley kentillä.

Kapeat täytöt, viherrakennus, rantahiekka.

Murskaamaton, seulottu ja märkäseulottu kaunis luonnonkiviaines, jota voi käyttää erilaisissa viherrakenteissa koristekivenä sekä piha-alueiden verhoiluun. Käytetään myös katoilla kattokivenä.

Kaikki tuotteet