Toimitusehdot

Seepsulan toimitusehdot 29.5.2017

1.Ehtojen noudattaminen

Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu toimituksissa, joissa Seepsula Oy (jäljempänä ”myyjä”) toimittaa tilaajalle kiviaineksia. Näitä toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa.

2.Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin ilmoiteta. Sopimushinnat ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan, jonka jälkeen myyjä varaa oikeuden hinnan muutoksiin.

3.Hinnat

Toimitusten hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai tarjouksen mukaan. Jos tarjouksen tekemisen jälkeen tavanomainen ajoreitti pysyvästi pitenee myyjästä riippumattomista syistä yli kaksi (2) kilometriä, myyjä varaa oikeuden kohtuulliseen lisäkorvaukseen. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Valtiovallan muuttaessa lainsäädännöllisillä toimenpiteillä veroa tai veronluonteista maksua, myyjä varaa oikeuden muuttaa toimitushintoja vastaavasti.

4.Laskutus ja maksuehdot

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjälle. Yksityis- ja kuluttajakaupassa maksuehtona on 14 pv netto, ja yrityksillä sopimuksen mukaan. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona 8,5 %. Seepsula Oy:lla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä ja osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. Asiakkaan tiedot rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään.

5.Kuljetus

Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Myyjä voi käyttää kuljetuksen suorittamiseen myös alihankkijoita. Tilaajan vastuulla on työmaateiden kulkukelpoisuus ja esteettömyys. Teiden tulee täyttää toimituksiin soveltuvien ajoneuvojen suurinta leveyttä, pituutta, korkeutta sekä akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten edellyttämät vaatimukset.

Tilaajan velvollisuus on osoittaa esteetön ja turvallinen paikka kuorman purkua varten. Mikäli purkua ei voida suorittaa 15 minuutin kuluessa auton saapumisesta työmaalle, myyjä veloittaa 15 minuutin ylittävältä ajalta odotusveloitusta jokaiselta alkavalta 15 minuutilta voimassa olevan taksan mukaan.

6.Toimitus

Tuotteet toimitetaan arkipäivisin klo 6.00 -18.00 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista on sovittava tapauskohtaisesti ja niistä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset veloitetaan erikseen. Toimitusajankohdan ja kuljetuskaluston varmistamiseksi tulee tilaus tehdä edellisenä päivänä klo 15.00 mennessä.

7.Vastaanottotarkastus ja toimituksen valvonta

Tilaajan velvollisuus on järjestää riittävä opastus ja vastaanottaja kuorman purku-paikalle. Kuorman purkamisen on tapahduttava viivytyksettä. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Laboratoriokokeiden perusteella havaituista, tuotteen laatua tai teknisiä ominaisuuksia koskevista puutteista tai vioista on huomautus tehtävä välittömästi niiden toteamisen jälkeen. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin joka tapauksessa seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman purkamisesta. Tieto tuotteen käyttökohteesta ja siihen sovellettavasta tuotestandardista perustuu tilaajan antamaan informaatioon. Tilaajalle toimitetaan kyseistä toimituserää koskevat laadunvalvontatiedot vain pyynnöstä.

8.Ylivoimainen este

Tarjous on voimassa ylivoimainen este -varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamista, tai osittain purkaa toimitussopimus ylivoimaisen esteen, kuten sodan, mellakoiden, lakon, työsulun, Suomen Rakennusaineteollisuuden työnantajaliiton päättämän rakennusainesulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

9.Myyjän vastuu

Myyjän vastuu kiviaineksen toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

10.Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Myyjällä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle edellyttäen, että myyjä pysyy siirron saajan ohella vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

11.Mahdolliset erimielisyydet

Toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös tilaajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Verkkokauppaan liittyvät lisäehdot

Seepsula Oy 0687708-1 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimitusten hinnat määräytyvät kyseisellä hetkellä verkkokaupassa olevien hintojen mukaan. Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla verkkomaksun. Sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua myyjän järjestelmään ja asiakkaan samalla maksaessa tilauksen verkkokaupassa.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajansuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16).

Maksu suoritetaan verkkokaupassa etukäteen. Rahtiin lasketaan yhteen jokainen toimitus toimitusten määrän ja tarvittavan kaluston mukaan. Toimitusten määrään vaikuttavat toimituspaikan sijainti sekä materiaalien saatavuus eri toimituspisteistä. Seepsula Oy pidättää oikeuden valita toimituskaluston tilauksen mukaan vaikuttamatta hintaan.

Verkkokaupan yhteystiedot
Sähköposti: seepsula@seepsula.fi
Puhelin: 010 3911 900
Postiosoite: Senkkerin metsätie 111, 04360 Tuusula

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla sekä maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, ja Visa-, sekä MasterCard – kortit.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot:
Bambora PayForm, Paybyway Oy (2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Sulje