Kalliosepeli 16–31 mm

Kalliosepeli 16–31 mm

Erittäin hyvin vettä läpäisevä sepeli salaojakerrokseen, rakennuksen perusmuuria vasten kuivatukseen.

Sepelit

Sepeli on murskattua kiviainesta, josta hienoin aines on seulottu pois. Se sopii kohteisiin, joissa veden halutaan valuvan kerrosten läpi, kuten esimerkiksi lattiarakenteiden alle sekä salaojiin. Sitä voidaan myös käyttää pihalla pintakerroksen verhoiluun, siitä ei kulkeudu hienoainesta sisälle. Pestyä sepeliä, jossa hienoainesmäärä on minimoitu pesulla, käytetään katkaisemaan veden kapillaarinen nousu maasta rakenteisiin. Sepeleitä käytetään myös maisema- ja koristekiviaineksena.

Tuote soveltuu esimerkiksi seuraaviin kohteisiin

Piha ja alueet

Talo

Tilaa

Huom! Määrälaskurin tulos on ohjeellinen. Määrään vaikuttavat tuotteen tiivistyminen ja kosteus.