Hyvää alkanutta vuotta 2018!

Vuonna 2017 Seepsulan kuljetuskalusto on uudistunut oleellisesti.  Useita uusia autoja on tullut toimituskalustoomme. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa toteutamme näin perusarvojamme, jotka ovat vastuullisuus, asiakastyytyväisyys ja jatkuva kehittäminen. Uudet autot  ovat entistä vähäpäästöisempiä ja toimitusvarmuus on parantunut entisestään.

Uusin kasettiyhdistelmä otettiin vuodenvaihteessa käyttöön ja pian Seepsulan vakiotoimituskalusto on kokonaan uusittu. Nyt Seepsulan väreissä ajavat kasettiyhdistelmät ovat Euro-6 päästöluokituksen mukaiset, mikä pienentää hiilijalanjälkeä entisestään.

Seepsula on julkaissut vastuullisuusraportin ”Kivenjalostus kestävällä pohjalla 2014”. Raportti jatkaa vauonna 2012 ilmestynyttä Seepsulan ensimmäistä vastuullisuusraporttia, joka selvensi Seepsulan vastuullisuusprojekteja vuosilta 2010 ja 2011. Nyt julkaistu vastuullisuusraportti selvittää millaisia toimenpiteitä Seepsulan vastuullisuustyössä on toteutettu vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Tämänkin kertainen vastuullisuusraportti on toteutettu soveltaen kansainvälistä GRI-ohjeistoa. GRI, eli Global Initiative Raporting on kansainvälinen yhteisö, jonka tavoitteena on luoda yleisesti hyväksyttävä toimintamalli yhteiskuntavastuun raportointiin.

Vuosien 2012 ja 2013 aikana Seepsula on kiinnittänyt erityistä huomiota lähialueiden ihmisten kuuntelemiseen järjestämällä muun muassa avoimien ovien päiviä. Seepsula on osallistunut myös lähialueiden kehittämiseen järjestämällä työmahdollisuuksia lähialueiden asukkaille.

Myös panostuksia ympäristövaikutusten vähentämiseen on jatkettu. Muun muassa aluekastelua on tehostettu monin eri tavoin. Yhtä lailla äänilähteiden kotelointia on jatkettu. Seepsulassa on otettu käyttöön kahden viime vuoden aikana muun muassa kaksi koteloitua poravaunua.

-Raportin julkaisemisella haluamme muistuttaa itseämme ja sidosryhmiämme, että vastuullisuustyö jatkuu Seepsulassa koko ajan. Paljon olemme tehneet, mutta jalat on pidettävä maassa, toteaa Seepsulan kehitysjohtaja Karl Sjöblom

Vastuullisuusraporttia saa painettuna Seepsulan toimipisteistä ja sen voi myös lukea Seepsulan verkkosivuilta.

GRI-raportti 2014

Tuusulan Kirkonkylän koulun kaikki kuudesluokkalaiset tekivät vierailun Seepsulan kiviainestehtaalle tiistaina 7.10. Kehitysjohtaja Karl Sjöblom kertoin oppilaille Seepsulan toiminnasta tuusulalaisena yrityksenä ja samalla myös kivenjalostamisen perusperiaatteita. Bussin kyydissä oppilaat pääsivät valvotusti ja turvallisesti kiertämään kiviainestehtaan eri puolilla.

Kiviainestehdas ympäristöineen tarjosi mainion oppimisympäristön usempiakin kouluaineita varten. Oppilaiden esittämät kysymykset koskivat ainakin maantietoa, kemiaa, fysiikkaa kuin biologiaakin.

-Kuudesluokkalaisten tietomäärä oli kyllä huikea ja kysymykset todella hyviä. Uskoakseni tällaisella vierailulla sai käsityksen monesta asiasta paremmin kuin pulpetissa istuen olisi ikinä mahdollista, toteaa Karl Sjöblom