Seepsula starttasi henkilöstön hyvinvointiohjelman

Olemme käynnistäneet Seepsulassa henkilöstön hyvinvointiohjelman, jolla kannustamme työntekijöitä entistä terveellisempään ja täysipainoisempaan elämään. Hyvinvointiohjelma on osa Seepsulan vastuullisuusohjelmaa, jonka keskiössä vuonna 2013 ovat ihmiset.

Hyvinvointiohjelmamme rakentuu kolmen peruspilarin varaan, jotka ovat liikunta, yhteisöllisyys ja ravinto. Olemme suunnitelleet jokaista pilaria tukevia toimenpiteitä, jotka auttavat seepsulalaisia tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja arjen keskellä.

Hyvinvointiohjelmaan liittyviä konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. liikuntapäivät, työpaikan säännölliset hedelmätarjoilut sekä yhdessä tehdyt tutustumisretket kiinnostaviin kohteisiin.

– Hyvinvointiohjelmalla haluamme kannustaa työntekijöitä terveelliseen ja täysipainoiseen elämään. Samalla tämä on yksi tapa parantaa Seepsulan jo ennestään hyvää työilmapiiriä, kuvailee Karl Sjöblom, Seepsulan kehitysjohtaja.

Lisätietoja:
Karl Sjöblom, kehitysjohtaja, puh. 040 820 0224

seepsula-hyvinvointiohjelma