Senkkerin aluekastelua on tehostettu entisestään

Seepsula on vahvistanut Senkkerin alueen pölyntorjuntaa entisestään. Kiviaineksen tuottamisessa syntyvää pölyä on vähennetty Senkkerissä kaikissa tuotannon vaiheissa. Esimerkiksi korkeapainekastelunjärjestelmän, koteloitujen tuotantokoneiden, päällystettyjen kulkuväylien, kuormien kastelun, suojataimikkojen ja aluekastelua toteuttavan paloauton avulla.kastelukuva

Nyt Senkkerissä on vahvistettu aluekastelua lisää. Käyttöön on otettu paloauton lisäksi traktori ja vesisäiliövaunu, joissa on kastelujärjestelmä. Traktori ajaa pitkin Senkkerin aluetta ja kastelee sitä. Tulokset ovat positiiviset. Lisäkastelu on vähentänyt alueen pölyn määrää edelleen.

Pölyntorjunnan kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Esimerkiksi kiviainestehtaan kotelointeja vahvistetaan erilaisilla kumituksilla koneiden ympärille ja kuljettimien päihin. Kiviainestehtaaseen lisätään korkeapainekastelupisteitä ja kastelujärjestelmän toimintalogiikkaa parannetaan entisestään.  Lisäksi räjäytyspölyn hallintaa kehitetään kokoajan uusilla innovaatioilla.