Seepsulan uusi märkäseulontalaitos konepörssissä

Katso juttu Seepsulan uudesta märkäseulontalaitoksesta konepörssissä.