Seepsula otti käyttöön uusiutuvan biodieselin – 90 % vähemmän kasvihuonepäästöjä!

Seepsulan koko sopimuksen alainen kiviainestoimituskalusto käyttää uusiutuvaa HVO-dieseliä 1.11.2021 alkaen!
Koko kalusto kuuluu myös tiukimman EURO VI-päästöluokituksen piiriin ja joukossa on myös pääkaupunkiseudun ensimmäinen hybridiauto. Uusiutuvan dieselin käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieselin käyttöön verrattuna. Raskaan liikenteen käyttämälle diesel-käyttövoimalle ei ole tänä päivänä realistista vaihtoehtoa. Sähkö ja vety tulevat joskus kaukana tulevaisuudessa ja dieselkoneilla ajetaan vielä vuosikymmeniä. Seepsula haluaa vaikuttaa päästöihin jo tänään. Isojen kaupunkien työmaat vaativat käytännössä jo nyt kiviainestoimituskalustolta vähintään EURO V-luokkaa sekä ei-fossiilisia polttoaineita. Asioimalla Seepsulassa, asiakas tietää näiden asioiden olevan hoidossa. Myös Seepsulan oma autokalusto (henkilö-, paketti- ja kuorma-autot) ovat siirtyneet käyttämään pelästään HVO-dieseliä.