Lähiseutujen väki vieraili Senkkerissä

Seepsulalla oli ilo esitellä kiviainestehdastaan Seutulan väelle 6.6.2012 ja Metsäkylän asukkaille 12.6.2012. Vierailijoita osallistui runsaasti. Edustettuina olivat Seutulan, Metsäkylän ja Myllykylän kyläyhdistykset.

Vierailupäivien aluksi kehitysjohtaja Karl Sjöblom kertoi Seepsulan toiminnasta ja vastuullisuusajattelusta, jota on kehitetty entistä järjestelmällisempään ja keskustelevampaan suuntaan. Kahvien äärellä keskusteltiin varsinkin ympäristöasioista, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Keskustelua käytiin erityisesti ympäristövaikutuksia lieventävistä teknisistä uudistuksista.

Esittelykierroksilla vieralijat tutustuivat palvelukeskukseen, laboratorioon ja itse laitokseen. Kiviainestehtaan valvomossa esiteltiin murskausprosessin hallintaa kameroiden, prosessiohjauskaavioiden ja erilaisten mittarien avulla. Laitoksella vieraat saivat tutustua murskaimiin, seuloihin ja kuljettimiin, sekä siihen miten eri tuotteet eritellään prosessin eri vaiheissa. Kierroksilla esiteltiin myös korkeapainekastelujärjestelmä, jossa pöly sidotaan korkeapaineen avulla muodostetuilla pienillä pisaroilla. Lisäksi esiteltiin murskaimien ja seulan ympärille rakennettuja melukoteloita.

Louhintapaikalla vierailijoille esiteltiin mm. miten louhinta etenee tällä hetkellä. Kierroksen lopuksi tutustuttiin vielä palvelukeskuksen punnitusjärjestelmään.

Seepsula kiittää osallistujia erittäin antoisista vierailuista, jotka antoivat monia hyviä kehitysideoita.

– Minusta tuntuu, että saimme uusia ystäviä sekä kaupanpäällisiksi paljon kiinnostavia kehitysideoita. Tapaamisista jäi hyvä mieli ja aiomme ehdottomasti järjestää näitä enemmänkin. Lämpimät kiitokset vielä kaikille osallistuneille, Sjöblom sanoo.

Lähialueiden asukkaiden vierailut kiviainestehtaalla ovat osa Seepsulan uudistunutta vastuullisuusohjelmaa, joka painottaa proaktiivista keskustelua ympäröivän yhteisön kanssa. Seepsulan vastuullisuusohjelman pääteema vuosille 2012 ja 2013 on Tyytyväiset ihmiset.