Kapillaarikatkosepeli

Kosteus nousee kapillaarisesti maaperästä kohti maanvaraista pohjalaattaa tai ryömintätilaan, jossa se tiivistyy rakennuksen alapohjaan. Ratkaisuna toimii Seepsulan uusi ja paranneltu kapillaarikatkosepeli, märkäseulottu sepeli 8-16 mm. Tässä erittäin puhtaassa materiaalissa veden kapillaarinen nousu pysähtyy jo korkeudessa 125 mm.

On tärkeää huomioida, että nimenomaan hienoaines edesauttaa kapillaari-ilmiötä. Tavallisessa, ei-märkäseulotussa salaojasepelissä, nousukorkeus voi olla jopa yli 500 mm, vaikka sekin sepeli nopealla vilkaisulla näyttäisikin puhtaalta.

Eli märkäseulottu kapillaarikatkosepeli ja salaojasepeli ovat kaksi eri asiaa. Kapillaarikatkosepelistä on aina määritetty nousukorkeus. Laitathan sinäkin rakennuksesi alle Seepsulan laadukasta ja tutkittua kapillaarikatkosepeliä?