Senkkeriin jo toinen entistä hiljaisempi poravaunu

äänivaimennettu poravaunuSeepsulan kiviainestehtaalla on otettu käyttöön jo toinen äänivaimennettu poravaunu. Edellinen koteloitu poravaunu otettiin käyttöön keväällä 2013.

Koteloinnin avulla poravaunun synnyttämä melutaso on perinteiseen poravaunuun verrattuna noin 10 desibeliä matalampi. Kotelointi alentaa poravaunun meluntasoa siis monikertaisesti.

– Teemme meluntorjunnassa enemmän kuin meiltä edellytetään, sanoo Seepsulan kehitysjohtaja Karl Sjöblom.

Meluntorjunta on yksi osa-alue Seepsulan vastuullisuusohjelmassa.

Lisätietoja: Karl Sjöblom, kehitysjohtaja, puh. 040 820 0224