Team Seepsula kävi maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna hakemassa lisäpuhtia alkavaa sesonkia varten moottorikelkkailemalla Kiteellä. Reittinä oli kuuluisa Kitee-Tohmajärvi-Tuupovaara -lenkki. Kokonaismatkaa kertyi yhteensä 220 kilometriä. Team Seepsula oli täynnä motoristihenkeä ja fyysisesti suoritus vietiin äärirajoille turvallisuudesta tinkimättä. Seepsulan keskeisimpiä arvoja ovat työhyvinvointi ja yhteisöllisyys, jotka ovat läsnä jokapäiväisessä työssä.

Seepsulan uusin vastuullisuusraportti on julkaistu. Seepsula on kertonut vastuullisuusprojekteistaan jo vuodesta 2010 lähtien, ja uusin raportti on jatkoa vuoden 2012 ja 2014 raporteille. Kuten aiemminkin, vastuullisuusraportti on toteutettu kansainvälisen GRI-ohjeiston mukaisesti. Global Reporting Initiative (GRI) -yhteisön avulla ollaan onnistuttu luomaan yhtenevä ohjeisto yritysten vastuullisuusraportointiin.

Vuosina 2014 ja 2015 Seepsula on jatkanut samalla oppimisen ja kehittymisen linjalla. Etulinjassa olevat arvot vastuullisuus, asiakastyytyväisyys ja jatkuva oppiminen ovat kaikki linkittyneitä toisiinsa. Vuodesta 2014 kehityspainopisteeksi on otettu eritoten kiviainestehtaan parantaminen asiakkaille, työntekijöille ja urakoitsijoille. Paikallisyhteisön ääni otetaan edelleen huomioon päätöksiä tehdessä ja toiminnan kehittyessä. Myös kiviainestehtaan ilmanlaadun parantamiseen on keskitytty mm. uuden kasteludumpperin hankinnalla, sekä Suomen ensimmäisellä automatisoidulla teleskooppisuppilolla.

-Parannamme jatkuvasti suoritustasoamme arvojemme pohjalta. Innovaatioissa ja toimintamallien uudistamisessa on aina lähtökohtana vastuullisuus, kommentoi Seepsulan toimitusjohtaja Karl Sjöblom.

Vastuullisuusraportti löytyy Seepsulan verkkosivuilta, sekä painettuna Seepsulan toimipisteistä.

GRI-raportti 2016

 

teleskooppisuppilo

Seepsula on hankkinut Senkkerin kiviainestehtaalle ensimmäisenä Suomessa automaattisesti säätyvän teleskooppisuppilon. Teleskooppisuppilo on parantanut kiviainestehtaan ilmanlaatua entisestään.

Uusi täysin automatisoitu teleskooppisuppilo on sijoitettu kiviainestehtaalla hienoaineksia kasaavan kuljettimen päähän. Teleskooppisuppilo säätää korkeutensa automaattisesti aineskasan pinnan mukaan, joten hienoaineksen pudotuskorkeus on aina paras mahdollinen.

”Käyttökokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Ilmanlaatu on jo nyt parantunut teleskooppisuppilon ansiosta merkittävästi”, kertoo Seepsulan toimitusjohtaja Karl Sjöblom

”Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja toimintamme vastuullisuuden parantamiseksi”, jatkaa Sjöblom

 

Karl Sjöblom on nimitetty Seepsulan uudeksi toimitusjohtajaksi 31.3.2016 alkaen. Pitkäaikainen toimitusjohtaja, Seppo Sjöblom, väistyy tehtävästään yli 35 vuoden uran jälkeen. Uuden toimitusjohtajan tavoitteena on jatkaa Seepsulan perinnettä vastuullisena perheyrityksenä sekä kehittää yhtiön toimintaa edelleen.

”Haluan kiittää Seppoa hänen vuosikymmenien panoksestaan Seepsulan toiminnan kehittämisessä. Olen lapsesta saakka seurannut perheyrityksemme kasvua ja haluan jatkaa erittäin pitkälle kehitettyä toimintaamme myös tulevaisuudessa”, sanoo Karl Sjöblom.

Karl Sjöblom on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus rakennus- ja kiviainesalalta. Seepsulan kehitysjohtajan tehtävissä Sjöblom on kehittänyt ja nykyaikaistanut kiviainestehtaan toimintaa, hallintoa sekä vastuullisuutta.

”Seepsulan keskeiset arvot ovat vastuullisuus, asiakastyytyväisyys ja jatkuva oppiminen. Olemme tehneet paljon vastuullisuuden eteen jo nyt, ja tulevaisuudessa tavoitteenamme on olla alan edelläkävijä niin vastuullisuudessa kuin liiketoiminnassakin”, jatkaa Karl Sjöblom